Prima pagină Membri Celule Contact

Aplicatie web-based de management a membrilor şi acces internet

Când eram o mână de oameni managementul conexiunii la internet era făcut destul de uşor: pe server-ul de *NIX exista un fişier text unde erau trecute adresele IP ale celor care trebuiau sa aibă acces la internet în momentul respectiv. Acest fişier trebuia editat în fiecare lună pentru a actualiza lista cu adresele IP.
Încet încet asociaţia a început să crească iar managementul membrilor pentru acces la internet a început să devină din ce în ce mai anevoios. Pe de altă parte se simţea nevoia centralizării cotizaţiilor lunare.
Astfel a luat naştere acest proiect.

Versiunea 1.0 a aplicaţiei web-based a avut câteva secţiuni de bază: membri, cotizaţii, comenzi server. Odata cu apariţia celei de-a doua celule OPALID, Titan, s-a dorit accesul diferenţiat şi modular pentru fiecare secţiune în parte. După aproximativ 1 an de zile a apărut versiunea 2.0 a aplicaţiei.

Versiunea 2.0 a fost dezvoltată de la zero. Principalele diferenţe faţă de versiunea 1.0 sunt:
  • structură modulară
  • modul de grupuri şi useri pentru acces
  • drepturi de acces individuale pentur fiecare grup sau user
  • nivele de acces diferenţiate pentru fiecare modul
  • acces diferit în funcţie de celula din care face parte "admin-ul"
În acest moment aplicaţia conţine următoarele module: Membri, Cotizaţii, Server, Mass Mail, Statistici, Membri şterşi, Utilizatori, Grupuri.

Modulul Membri conţine lista tuturor membrilor asociaţiei grupaţi după celula din care fac parte. În acest modul se poate adăuga un membru nou, se poate edita sau "şterge" un membru deja existent. Am scris "şterge" deoarece membrul nu este şters fizic din baza de date, ci este mutat într-o altă tabelă pentru a putea fi ulterior mutat înapoi (în cazul în care membrul revine în asociaţie). Tot în acest modul se pot edita adresele IP ale unui membru. Se poate adăuga un IP nou, se poate edita sau şterge IP-ul curent. Pentru fiecare IP se completează următoarele câmpuri: adresa IP (se alege dintr-o listă unde apar doar adresele IP asignate celulei respective), adresa MAC, tipul de acces (acces full - IP-ul are acces la internet; acces nopay - IP-ul nu are acces la internet deoarece membrul nu a plătit cotizaţia lunară; acces noconf - accesul a fost restrictionat temporar din cauza încălcării ROI-ului; etc), status (ON sau OFF), nume calculator, observatii. În cazul accesului nopay, IP-ul respectiv este redirecţionat automat către o pagină internet în care membrul este informat că nu a plătit cotizaţia. În cazul accesului noconf, IP-ul este redirecţionat către o pagină internet în care membrul este informat prin ce anume a încălcat ROI-ul (pe aceasă pagină apare textul din câmpul Observaţii.

În modulul Cotizaţii se pot vizualiza cotizaţiile încasate. În acest modul sunt listati doar membri susţinători. Implicit apar cotizaţiile pentru fiecare membru din ultimele 5 luni. Se pot adăuga cotizaţii, se pot şterge, se pot tipări folosind un template care se potriveşte cu chitanţierele primite de la Imprimeria Naţională.

Prin intermediul modulului Server se pot da comenzi real-time către serverele de celulă.
În acest moment sunt disponibile următoarele comenzi:
  • Aplică regulile de acces - Este folosit doar în cazul în care se schimbă tipul de acces la un IP
  • Reiniţializează celula - Generează fişierul de acces pentru celulă
  • Creare DNS - Generează dinamic fişierele de zonă şi reverse pentru celula selectată
Pentru a se transfera fişierele noi către serverele de celulă sunt folosite scripturi CGI (Common Gateway Interface).

Modulul Mass Mail este folosit pentru a trimite mesaje către membrii asociaţiei. Pentru toate mesajele este utilizat un template asemănător site-ului OPALID. După fiecare email transmis un raport este trimis către administrator.

Modulul Statistici furnizează informaţii despre cotizaţiile încasate şi persoanele care le-au introdus în aplicaţie. Acest modul este util pentru bilanţul de la sfârşitul fiecărei luni.

Modulul Membri Şterşi este o clonă a modulului Membri. Singurele comenzi din acest modul sunt de vizualizare si de "restore" - reintroducerea membrului în modulul Membri.

Modulul Users este utilizat pentru a se da acces preferenţial pe module pentru fiecare utilizator în parte. Pentru fiecare modul în parte se poate da acces pe anumite nivele, în funcţie de acţiunile disponibile pe modulul respectiv.

La fel ca şi modulul Users, modulul Groups este folosit pentru a se da acces la nivel de grup. Un utilizator nu poate face parte decât dintr-un singur grup.

Aplicaţia a fost creată folosind ca mediu de dezvoltare PHP care are ca suport o bază de date MySQL. Alte tehnologii utilizate sunt: (X)Html, CSS, JavaScript, CGI.

Proiectul este conceput şi dezvoltat de (design, DB, programare) şi (scripturi CGI pentru comenzi remote pe servere).


Ver 2.1

Ver 2.1

Ver 2.1

Ver 2.1

Ver 2.1

Ver 0.9b


back | top ]